Формування емоційного інтелекту засобами хореографічного мистецтва у дітей молодшого шкільного віку

Карчевська Ольга Сергіївна,
Керівник гуртка

Читати більше …

Сироваткина Катерина Сергіївна,

педагог-організатор
НВК «ДОМІНАНТА», вчитель першої категорії

Розробка виховного заходу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Посвята в гімназисти»

Читати більше …

Григор’єва Наталія Дмитрівна,
вчитель початкових класів НВК «Домінанта»,
вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Діяльнісний підхід і ігрові методи навчання в умовах Нової української школи

Читати більше …

Поданчук Наталія Георгіївна,
учитель математики та інформатики
НВК «Домінанта»
Вища кваліфікаційна категорія,
старший учитель

Використання технології QR-кодування для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Основна мета факультативу полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь і навичок роботи по самостійному створенню і використанню QR-кодів, здатності й готовності застосовувати їх при вивченні дисциплін природничо-математичного та гуманітарного циклів, розвиток мислення й творчої уяви школярів.
Досягнення мети забезпечується виконанням завдань факультативного курсу, а саме:
– сприяння формуванню в учнів знань з інформатики, навичок роботи в світі QR-технологій;
– розвиток інформатичних компетентностей та творчих здібностей учнів;
– формуванні в учнів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності;
– навичок роботи в web-середовищі, пов’язаному з технологією створення та опрацювання QR-кодів;
– формування в учнів уміння використовувати ІТ з метою ефективного розв’язання різних завдань при вивченні дисциплін природничо-математичного та гуманітарного циклів;
– формування в учнів наукового світогляду, як складової інформаційної культури особистості, необхідної для життя в сучасному суспільстві;
– інтелектуальний розвиток особистості, розвиток в учнів логічного мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, тощо;
Теоретична значимість роботи полягає в структурованому створенні методичних матеріалів та їх використання при вивченні технології QR-кодування на факультативних заняттях.
Практична цінність – розроблений курс «Технологія QR-кодування» може бути корисним для застосування на факультативних заняттях з інформатики у закладах середньої освіти.

Читати більше…….

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit