Формування емоційного інтелекту засобами хореографічного мистецтва у дітей молодшого шкільного віку

Карчевська Ольга Сергіївна,
Керівник гуртка

Читати більше …

Сироваткина Катерина Сергіївна,

педагог-організатор
НВК «ДОМІНАНТА», вчитель першої категорії

Розробка виховного заходу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Посвята в гімназисти»

Читати більше …

Григор’єва Наталія Дмитрівна,
вчитель початкових класів НВК «Домінанта»,
вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Діяльнісний підхід і ігрові методи навчання в умовах Нової української школи

Читати більше …

Матвієць Тамара Петрівна,
учитель математики,
НВК «Домінанта»
Вища кваліфікаційна категорія,
старший учитель

Активізація навчально-пізнавальної і самостійної діяльності учнів на уроках математики як засіб формування предметних компетентностей

Методична розробка присвячена важливій проблемі розвитку шкільної математичної освіти на сучасному етапі реформування вітчизняної освітньої системи. У роботі здійснено теоретичний аналіз актуальності обраної теми з огляду на аналіз наукових досліджень та публікацій у педагогічній періодиці щодо стану навчання математики в середній школі (результати проведення ЗНО останніх років, результати участі України у всесвітньому дослідженні якості освіти PISA-2018 тощо) та зроблено висновок, що результати навчання учнів, рівень активності їх навчально-пізнавальної і самостійної діяльності, розвиток творчих здібностей значною мірою не відповідають сучасним запитам суспільства.
У роботі обгрунтовано відповідно до запитів сьогодення, що навчання в школі повинно орієнтуватися на формування в учнів уміння самостійно діяти в різних життєвих ситуаціях, з опорою на власний досвід, знання та вміння.
Запропоновано методичний прийом «рух по сходинках», який може бути покладено в основу структурної побудови уроків різних типів з алгебри та геометрії в основній школі, та обгрунтовано можливість створення завдяки «руху по сходинках» для учнів з різними навчальними та пізнавальними можливостями навчального середовища, що ефективно сприяє підтриманню сталого інтересу до вивчення математики, підвищенню рівня їх математичної культури та формуванню предметних компетентностей.
Запропоновано методичні рекомендації щодо добору завдань різних рівнів складності для кожної «сходинки» (етап уроку) та охарактеризовано особливості використання ІКТ на уроках різних типів.

Читати більше……

Поданчук Наталія Георгіївна,
учитель математики та інформатики
НВК «Домінанта»
Вища кваліфікаційна категорія,
старший учитель

Використання технології QR-кодування для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Основна мета факультативу полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь і навичок роботи по самостійному створенню і використанню QR-кодів, здатності й готовності застосовувати їх при вивченні дисциплін природничо-математичного та гуманітарного циклів, розвиток мислення й творчої уяви школярів.
Досягнення мети забезпечується виконанням завдань факультативного курсу, а саме:
– сприяння формуванню в учнів знань з інформатики, навичок роботи в світі QR-технологій;
– розвиток інформатичних компетентностей та творчих здібностей учнів;
– формуванні в учнів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності;
– навичок роботи в web-середовищі, пов’язаному з технологією створення та опрацювання QR-кодів;
– формування в учнів уміння використовувати ІТ з метою ефективного розв’язання різних завдань при вивченні дисциплін природничо-математичного та гуманітарного циклів;
– формування в учнів наукового світогляду, як складової інформаційної культури особистості, необхідної для життя в сучасному суспільстві;
– інтелектуальний розвиток особистості, розвиток в учнів логічного мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, тощо;
Теоретична значимість роботи полягає в структурованому створенні методичних матеріалів та їх використання при вивченні технології QR-кодування на факультативних заняттях.
Практична цінність – розроблений курс «Технологія QR-кодування» може бути корисним для застосування на факультативних заняттях з інформатики у закладах середньої освіти.

Читати більше…….

 

Ситченко Світлана Григорівна,
учитель української мови та літератури
НВК «Домінанта»
Вища кваліфікаційна категорія,
старший учитель

Творчо-асоціативний метод навчання на уроках мови та літератури

«Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті». Нині особливо актуальною стала проблема набуття учнями творчого самостійного досвіду. Суспільству потрібна інтелектуально й соціально компетентна особистість, здатна самокритично мислити, творчо діяти, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, неординарно розв’язувати проблеми, створювати нове. Звісно, для формування такої особистості треба використовувати у шкільному навчально-виховному процесі інноваційні методи і прийоми навчання, особливі завдання і вправи, які спонукали б школярів до творчої діяльності. Творчо-асоціативний метод є одним із найкращих та найдієвіших для реалізації основного завдання НУШ.

Читати більше……

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit